Mevzuat


 

Enerji Verimliliği Kanunu
Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26510

 


 

YÖNETMELİKLER

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 
Ekler

 


Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075
Ekler

 


Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26847 (Mükerrer)

 


Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 09.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26901

 


Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25795
Ekler

 


Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 14.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25138

 


Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27203

 


Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 05.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26897

 


Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 14.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26376

 


Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular Ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392
Ekler

 


Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı, Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 30.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27478

 


 

Florasan Aydınlatma Balastların Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392
Ekler

 


 

TEBLİĞLER

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10 uncu Maddesine Ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü Ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2010 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2010–1)
Resmi Gazete Tarihi: 26.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27505

 


Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi Ve Sertifika Bedelleri Ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2010–2)
Resmi Gazete Tarihi: 26.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27505

 


5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2009–2)
Resmi Gazete Tarihi: 06.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27133
Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7

 


 

GENELGELER

2008 Enerji Verimliliği Yılı İle İlgili "Başbakanlık" Genelgesi (2008–2)
Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788 
Genelge Gereği Kamunun Alacağı Tedbirler -    Bildirim Formu

 


2008 Enerji Verimliliği İle İlgili "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı" Genelgesi (2008–1)

 


Kamuda Akkor Lambaların Değiştirilmesi İle İlgili "Başbakanlık" Genelgesi (2008–19)
Resmi Gazete Tarihi: 13.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26966